Languages : English

  About Us


  Contact Us


  Social Network
  


  Clock
7 June 2020


  Online
There currently Online :
 
12 guests  


บ้านแสงดาว 

 

บ้านแสงดาว

     บ้านไม้ 2 ชั้น ลักษณะเป็นห้องเดี่ยวเรียงติดต่อกันมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาได้ชัดเจน สงบร่มรื่น สร้างบรรยากาศของความผูกพันในครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการทำกิจกรรม สรวลเสเฮฮาร่วมกัน

 

บ้านแสงดาว 1 รองรับ 4 ท่าน 1,600 บาท / คืน
บ้านแสงดาว 2 รองรับ 4 ท่าน 1,600 บาท / คืน
บ้านแสงดาว 3 รองรับ 4 ท่าน 1,600 บาท / คืน
บ้านแสงดาว 4 รองรับ 20 ท่าน 1,600 บาท / คืน
บ้านแสงดาว 5 รองรับ 4 ท่าน 1,600 บาท / คืน
บ้านแสงดาว 6 รองรับ 4 ท่าน 1,600 บาท / คืน

 

รูปพรีวิว

 

ด้านหน้าบ้านแสงเดือน-และแสงดาว

 

ภายในห้องพักบ้านแสงดาว

 

มุมด้านบน-บ้านแสงดาว-4-6

 

มุมด้านบนบ้านแสงดาว

 

มุมด้านล่าง-บ้านแสงดาว-1-3