Languages : English

  About Us


  Contact Us


  Social Network
  


  Clock
7 June 2020


  Online
There currently Online :
 
15 guests  


box 1


Article

 แบมบูริเวอร์ รีสอร์ทแก่งกระจาน

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาย้อยหลังสถานีรถไฟ เขาย้อยเป็นภูเขาโดดเด่น ริมทางหลวงหมายเลข 4 อยู่ก่อนถึงตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ 22 กม. 


“ชั่งหัวมัน”…โครงการในพระราชดำริ

ได้กลับบ้านเกิดในวันหยุดยาววันพ่อคุณพ่อก็ชวนขับรถเที่ยวอำเภอเล็กๆ ในจังหวัดเพชรบุรี อย่างอำเภอท่ายางไม่ได้มี ที่เที่ยวน่าสนใจไปกว่า ชะอำ หัวหิน จึงนึกไม่ออกว่าจะขับรถไปเที่ยวที่ไหนได้อีกนอกจากสองที่นั้น คำเชิญชวนต่อมาของพ่อชวนให้รู้สึกสนใจขึ้นไปอีกเพราะพ่อบอกว่า “ไปดูไร่ที่ในหลวงซื้อเอาไว้ไหม” พ่อเล่าต่อว่าไร่นั้นอยู่ห่างไกลความเจริญ ถนนราดยางยังเข้าไม่ถึง ไฟฟ้าไม่มีแต่พระองค์ท่านทรงปลูกบ้านอยู่ที่นั่นเรียบร้อยแล้ว 


เป็นอุทยานที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีพื้นที่ถึง 2,915 ตารางกิโลเมตร หรือ 1.8 ล้านไร่ ในอำเภอแก่งกระจาน อำเภอหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี และหัวหินจ.ประจวบคีรีขันธ์ ยังคงสภาพเป็นป่าดงดิบตามธรรมชาติที่สมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มากแห่งหนึ่ง 


เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานฯในเขตประเทศไทยห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 50 กิโลเมตร เป็นภูเขาที่มีระดับความสูง 1,207 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง บริเวณ โดยรอบเป็นป่าดิบเขา มีสัตว์ป่าชุกชุม ทิวทัศน์งดงาม สามารถเห็นทะเลหมอกในช่วงฤดู ฝนต่อฤดูหนาว 


เพชรบุรี เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ นับเนื่องไปได้เป็นพันปี จากหลักฐานทางโบราณคดี ที่บ่งว่าเคยมีคนอาศัยอยู่ เป็นชุมชนถาวรนั้น มีอายุย้อนไปถึงยุคทวารวดีเลยทีเดียว 


box 2