ภาษา : ไทย

  เกี่ยวกับเรา


  ติดต่อเรา


  สังคมออนไลน์
  


  นาฬิกา
24 พฤษภาคม 2562


  ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  1 ราย


เขาวัง – อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี


เขาวัง – อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

 

      เขาวัง – อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เขาวัง คือชื่อที่ชาวเพชรบุรีและคนทั่วไปเรียกขานเขาสามยอดที่ตั้งอยู่บริเวณทางแยก เข้าเมืองเพชรบุรี เป็นการเรียกเนื่องจากบนภูเขาลูกนี้เป็นที่ตั้งของพระราชวังซึ่งพระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้น และตั้งชื่อพระราชวังแห่งนี้ว่า “พระนครคีรี” เดิมทีเขาลูกนี้ชื่อว่าเขาสมน(สะ-หมน) หรือสมณ เมื่อสร้างพระนครคีรีเสร็จแล้วได้พระราชทานนามใหม่ว่า “เขามหาสวรรค์” โดยมีเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นแม่กองในการก่อสร้าง เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2402 และเสร็จสมบูรณ์เมื่อวนที่ 12 พฤษภาคม 2405

พระ นครคีรี (เขาวัง)จัดเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างสูง และทางราชการได้ประกาศให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี รวมเนื้อที่ 8,500 ไร่ และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรีได้จัดงานพระนครคีรี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระราชวังที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2529 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี รวม 10 วัน 10 คืน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตราธิราชไทย รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติ ศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น

            ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีได้ทุกวัน โดยอาจจะเดินขึ้นทางด้านหน้า หรือ อาจจะใช้รถรางไฟฟ้า ซึ่งสะดวกและปลอดภัย โดยจ่ายค่าบริการขึ้น – ลง ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี โทร. 0 – 3240 – 1006 , 0 – 3242 – 5600