ภาษา : ไทย

  เกี่ยวกับเรา


  ติดต่อเรา


  สังคมออนไลน์
  


  นาฬิกา
7 มิถุนายน 2563


  ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  12 ราย


เที่ยวเขาพะเนินทุ่ง ชมทะเลหมอก แวะชมฝูงผีเสื้อ


เที่ยวเขาพะเนินทุ่ง-ชมทะเลหมอก-แวะชมฝูงผีเสื้อ

 

 

       เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานฯในเขตประเทศไทยห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 50 กิโลเมตร เป็นภูเขาที่มีระดับความสูง 1,207 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง บริเวณ โดยรอบเป็นป่าดิบเขา มีสัตว์ป่าชุกชุม ทิวทัศน์งดงาม สามารถเห็นทะเลหมอกในช่วงฤดู ฝนต่อฤดูหนาว มีจุดชมวิวที่สวยงามบริเวณ กม.30 กม. 33 และ กม.36 โดยบริเวณกม.30 เป็น พะเนินทุ่งแคมป์ มีบริการร้านค้าและจุดกางเต็นท์ กม.33 เป็นลานชมวิว มีห้องน้ำไว้ บริการ ส่วน กม.36 เป็นจุดชมวิวที่ใกล้ชิดทะเลหมอก การเดินทางขึ้นเขาพะเนินทุ่งควรใช้ รถขับเคลื่อนสี่ล้อเนื่องจากทางดินสูงชัน บางช่วงข้ามผ่านลำธาร นักท่องเที่ยวสามารถ เดินทางไปกลับในวันเดียว หรืออาจพักค้างแรมที่พะเนินทุ่งแค้มป์ 1 คืนก็ได้ ติดต่อรถ เจ้าหน้าที่นำทาง อาหารและเต็นท์สำหรับพักค้างแรมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของ อุทยานฯ หรือที่รีสอร์ทบริเวณแก่งกระจาน เนื่องจากถนนค่อนข้างแคบ อุทยานฯ จึงได้
กำหนด เวลาในการขึ้น-ลง คือ เวลาขึ้น ช่วงเช้าเวลา 05.00-07.30 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00-15.00 น. เวลาลง ช่วงเช้าเวลา 9.00-10.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 16.00-17.00 น สำหรับผู้ที่ต้องการจะขึ้นเขาพะเนินทุ่งต้องกรอกใบอนุญาตผ่านทางที่ด่านตรวจ เขาสามยอดซึ่งอยู่ระหว่างทางขึ้นเขา โดยเสียค่าธรรมเนียม คนละ 40 บาท ค่านำรถยนต์เข้าพะเนินทุ่งคันละ 30 บาท ค่าเช่ารถปิคอัพขึ้นเขาพะเนินทุ่งไปกลับวันเดียวประมาณ 1,400-1,500 บาท หาก พักค้างแรมและรับกลับในวันรุ่งขึ้นคิดราคา 2,000 บาท

หมาย เหตุ เนื่องจากในช่วงฤดูฝน เส้นทางจากแค้มป์บ้านกร่าง-เขาพะเนินทุ่ง ไม่สะดวกอาจเกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยว จึงมีกำหนดปิดการ ท่องเที่ยว เฉพาะบริเวณบ้านกร่างและเขาพะเนินทุ่ง ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และเปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้มีโอกาสฟื้นตัว